Primers pasos amb la placa ED1 i el robot Fantàstic

Primers pasos amb la placa ED1 i el robot Fantàstic

per MicroBlocks

Boards
Plaques:

Citilab ED1

Component/s
Components:

Cap

Comença amb la placa ED1 i el robot Fantàstic

Aquesta fitxa d'activitats mostra com començar amb el Citilab ED1 i el robot Fantàstic.