Batterij Tester

Batterij Tester

per MicroBlocks

Boards
Plaques:

micro:bit

Component/s
Components:

Pinces de cocodril

Batterij Tester

Deze activiteitenkaart laat zien hoe je een batterijtester maakt voor 1,5 volt batterijen met een micro:bit en twee krokodillenklemdraden.

CC-BY-SA

© per MicroBlocks 2019-2022.
Aquesta obra té una llicència CC-BY-SA 4.0.