NeoPixels con micro:bit

NeoPixels con micro:bit

per MicroBlocks

Boards
Plaques:

micro:bit

Component/s
Components:

Cap

NeoPixels

Esta ficha de actividades muestra cómo usar NeoPixels de colores con un micro:bit.

CC-BY-SA

© per MicroBlocks 2019-2022.
Aquesta obra té una llicència CC-BY-SA 4.0.