Radio

Radio

per MicroBlocks

Boards
Plaques:

micro:bit

Component/s
Components:

Cap

Radio

Deze activiteitenkaart laat zien hoe je draadloos kunt communiceren tussen micro:bits met behulp van de radioblokken.