Radyo

Radyo

per MicroBlocks

Boards
Plaques:

micro:bit

Component/s
Components:

Cap

Radyo

Bu etkinlik kartı, radyo bloklarını kullanarak micro:bit’ler arasında kablosuz olarak nasıl iletişim kurulacağını gösterir.

CC-BY-SA

© per MicroBlocks 2019-2022.
Aquesta obra té una llicència CC-BY-SA 4.0.