Radyo

Radyo

per MicroBlocks

Boards
Plaques:

micro:bit

Component/s
Components:

Cap

Radyo

Bu etkinlik kartı, radyo bloklarını kullanarak micro:bit’ler arasında kablosuz olarak nasıl iletişim kurulacağını gösterir.