Sensörler

Sensörler

per MicroBlocks

Boards
Plaques:

micro:bit

Component/s
Components:

Cap

Sensörler

Bu etkinlik kartı, micro:bit'te yerleşik olarak bulunan eğim, ışık ve sıcaklık sensörlerinin nasıl kullanılacağını gösterir.

CC-BY-SA

© per MicroBlocks 2019-2022.
Aquesta obra té una llicència CC-BY-SA 4.0.