Sensörler

Sensörler

per MicroBlocks

Boards
Plaques:

micro:bit

Component/s
Components:

Cap

Sensörler

Bu etkinlik kartı, micro:bit'te yerleşik olarak bulunan eğim, ışık ve sıcaklık sensörlerinin nasıl kullanılacağını gösterir.