Adım Sayacı

Adım Sayacı

per MicroBlocks

Boards
Plaques:

micro:bit

Component/s
Components:

Cap

Adım Sayacı

Bu aktivite kartı, ivmeölçerli herhangi bir kart için adım sayacının nasıl programlanacağını gösterir. Ayrıca, sırt çantanız veya kimsenin dokunmasını veya hareket ettirmesini istemediğiniz diğer nesneler için nasıl hareket alarmı yapacağınızı da gösterir.