Radio

Radio

来自 MicroBlocks

Boards
主板:

micro:bit

Component/s
配件:

无需配件

Radio

Deze activiteitenkaart laat zien hoe je draadloos kunt communiceren tussen micro:bits met behulp van de radioblokken.