Radyo

Radyo

来自 MicroBlocks

Boards
主板:

micro:bit

Component/s
配件:

无需配件

Radyo

Bu etkinlik kartı, radyo bloklarını kullanarak micro:bit’ler arasında kablosuz olarak nasıl iletişim kurulacağını gösterir.