Sensörler

Sensörler

来自 MicroBlocks

Boards
主板:

micro:bit

Component/s
配件:

无需配件

Sensörler

Bu etkinlik kartı, micro:bit'te yerleşik olarak bulunan eğim, ışık ve sıcaklık sensörlerinin nasıl kullanılacağını gösterir.