Servolar

Servolar

来自 MicroBlocks

Boards
主板:

micro:bit

Component/s
配件:

舵机(360°) 舵机(角度)

Servolar

Bu etkinlik kartı, micro:bit ile servoları kullanmaya nasıl başlayacağınızı gösterir.

CC-BY-SA

© 来自 MicroBlocks 2019-2022.
This work is licensed under a CC-BY-SA 4.0 license.