Adım Sayacı

Adım Sayacı

来自 MicroBlocks

Boards
主板:

micro:bit

Component/s
配件:

无需配件

Adım Sayacı

Bu aktivite kartı, ivmeölçerli herhangi bir kart için adım sayacının nasıl programlanacağını gösterir. Ayrıca, sırt çantanız veya kimsenin dokunmasını veya hareket ettirmesini istemediğiniz diğer nesneler için nasıl hareket alarmı yapacağınızı da gösterir.

CC-BY-SA

© 来自 MicroBlocks 2019-2022.
This work is licensed under a CC-BY-SA 4.0 license.