Juagant amb NeoPíxels

Juagant amb NeoPíxels

by Citilab Edutec

Boards
Boards:

Citilab ED1

Component/s
Components:

NeoPixels
Aquesta activitat forma part del Curs del Citilab. Fes-li una ullada!

Juagant amb NeoPíxels

Connexió de la tira Neopíxel

 • Els NeoPixels són una tira de LEDs RGB (de colors) que disposen de controlador dins de cadascun. Això permet controlar-los de manera individual o col·lectiva aconseguint diferents efectes visuals.

 • Treballarem amb una tira de 10 LEDs NeoPíxel amb un connector preparat per l'ED1.

Tira de NeoPíxels

 • Com en el cas del LED estàndar que hem fet servir a la pràctiques anteriors, la connectarem un pin digital seguint el mateix codi de color dels cables.

 • Es podem connectar vàries tires, fins a un màxim de 40 LEDs totalment il.luminats en color blanc (10mA per LED).

Inicialització

 • Per fer servir qualsevol tira de NeoPíxels (ja sigui integrada o externa) necessitarem la llibreria NeoPíxels.

Llibreria NeoPíxels

 • Abans de començar a programar amb ella, hem d’indicar el pin on està connectada amb el bloc inicialitza tira de _ NeoPíxels al pin _

 • Per comprovar que funciona, podem fer servir el bloc posa tots els NeoPíxels de color _.

Blocs bàsics llibreria NeoPíxels

Programant els LEDs

 • A més de l’anterior, tenim diferents blocs disponibles per operar amb els LEDs:

 • posa NeoPíxel _ de color _: encèn un LED especificant el color.

 • rota NeoPíxel en _: rota les posicions dels colors de tots els LEDs.

 • color r _ g _ b _ (0-255): obtenir un color especificant els valors RGB (Vermell-Verd-Blau).

 • color a l’atzar: obtenir un color aleatori.

Més blocs llibreria NeoPíxels

Exemple semàfor Exemple semàfor resultat

Efectes d’il·luminació

 • Amb l’ajuda dels bucles podem fer diferents efectes d’il·luminació.

 • Fent servir el bloc ** per cada _ en _ de la categoria control, podem “recòrrer” la tira de LEDs utilitzant la variable i per apuntar al LED que toca il·luminar en cada moment.

NeoPíxels exemple 1

 • Per apagar un LED n’hi ha prou amb assignar-li el color negre.

 • Cal recordar fer servir el bloc d’espera _ mi·lisegons per poder visualitzar-ho bé!

Repte 1: prova d’invertir l’ordre en el que s’apaguen els LEDs a l’exemple anterior

Challenge 1

Solució al repte 1

Solució repte 1

Control del LED a encendre

 • Podem provar a manipular el LEDs que volem il·luminar amb un potenciòmetre. Per a això caldra mapejar el valor que obtenim d’aquest per obtenir el número de LED a encendre.

 • En el nostre cas haurem de fer servir un factor de 10, ja que és el número de LEDs que té la nostra tira de NeoPíxels.

Barra de LEDs 1

 • És recomanable crear una variable per guardar el número de LED per entendre millor el programa

Apagar els LEDs

 • Veurem que els LEDs una vegada encesos no s’apaguen, a menys de que tornem a executar el programa.

 • Si volem que els LEDs s’apaguin progressivament de la mateixa manera que s’encenen, caldrà apagar els LEDs que estiguin “per sobre” del que control·lem amb el potenciòmetre.

 • És a dir, caldrà recorrer la tira de LEDs amb un per cada _ en _ i comprovar amb un si _ si no si cal encendre’ls o apagar-los.

Barra de LEDs 2

Aquesta activitat forma part del Curs del Citilab. Fes-li una ullada!

⬅️ Activitat anterior Activitat següent ➡️

CC-BY-SA

© by Citilab Edutec 2019-2022.
This work is licensed under a CC-BY-SA 4.0 license.