Pil Test Cihazı

Pil Test Cihazı

by MicroBlocks

Boards
Boards:

micro:bit

Component/s
Components:

Alligator clips

Pil Test Cihazı

Bu etkinlik kartı, bir micro:bit ve iki timsah klipsli kablo ile 1,5 voltluk piller için pil test cihazının nasıl yapıldığını gösterir.

CC-BY-SA

© by MicroBlocks 2019-2022.
This work is licensed under a CC-BY-SA 4.0 license.