Radio

Radio

by MicroBlocks

Boards
Boards:

micro:bit

Component/s
Components:

None

Radio

Deze activiteitenkaart laat zien hoe je draadloos kunt communiceren tussen micro:bits met behulp van de radioblokken.