Radyo

Radyo

by MicroBlocks

Boards
Boards:

micro:bit

Component/s
Components:

None

Radyo

Bu etkinlik kartı, radyo bloklarını kullanarak micro:bit’ler arasında kablosuz olarak nasıl iletişim kurulacağını gösterir.