Sensörler

Sensörler

by MicroBlocks

Boards
Boards:

micro:bit

Component/s
Components:

None

Sensörler

Bu etkinlik kartı, micro:bit'te yerleşik olarak bulunan eğim, ışık ve sıcaklık sensörlerinin nasıl kullanılacağını gösterir.