Adım Sayacı

Adım Sayacı

by MicroBlocks

Boards
Boards:

micro:bit

Component/s
Components:

None

Adım Sayacı

Bu aktivite kartı, ivmeölçerli herhangi bir kart için adım sayacının nasıl programlanacağını gösterir. Ayrıca, sırt çantanız veya kimsenin dokunmasını veya hareket ettirmesini istemediğiniz diğer nesneler için nasıl hareket alarmı yapacağınızı da gösterir.

CC-BY-SA

© by MicroBlocks 2019-2022.
This work is licensed under a CC-BY-SA 4.0 license.