Curs del Citilab

Curs del Citilab

por Citilab Edutec

Boards
Placas:

Citilab ED1

Component/s
Componentes:

Ninguno

Curs de robòtica i electrònica creativa

En aquest curs aprendrem a programar d'una forma gràfica i intuïtiva dispositius electrònics i robots.

Es realitzaran projectes barrejant el món real de Microblocks amb el món virtual de Snap!, així com la connexió amb el protocol HTTP de la web. També es programaran dispositius de manera remota a través de connexió Bluetooth.

Activitats

CC-BY-SA

© por Citilab Edutec 2019-2022.
Este trabajo tiene una licencia CC-BY-SA 4.0.