Pil Test Cihazı

Pil Test Cihazı

por MicroBlocks

Boards
Placas:

micro:bit

Component/s
Componentes:

Pinzas de cocodrilo

Pil Test Cihazı

Bu etkinlik kartı, bir micro:bit ve iki timsah klipsli kablo ile 1,5 voltluk piller için pil test cihazının nasıl yapıldığını gösterir.

CC-BY-SA

© por MicroBlocks 2019-2022.
Este trabajo tiene una licencia CC-BY-SA 4.0.