Radyo

Radyo

por MicroBlocks

Boards
Placas:

micro:bit

Component/s
Componentes:

Ninguno

Radyo

Bu etkinlik kartı, radyo bloklarını kullanarak micro:bit’ler arasında kablosuz olarak nasıl iletişim kurulacağını gösterir.