Sensörler

Sensörler

por MicroBlocks

Boards
Placas:

micro:bit

Component/s
Componentes:

Ninguno

Sensörler

Bu etkinlik kartı, micro:bit'te yerleşik olarak bulunan eğim, ışık ve sıcaklık sensörlerinin nasıl kullanılacağını gösterir.