Adım Sayacı

Adım Sayacı

por MicroBlocks

Boards
Placas:

micro:bit

Component/s
Componentes:

Ninguno

Adım Sayacı

Bu aktivite kartı, ivmeölçerli herhangi bir kart için adım sayacının nasıl programlanacağını gösterir. Ayrıca, sırt çantanız veya kimsenin dokunmasını veya hareket ettirmesini istemediğiniz diğer nesneler için nasıl hareket alarmı yapacağınızı da gösterir.

CC-BY-SA

© por MicroBlocks 2019-2022.
Este trabajo tiene una licencia CC-BY-SA 4.0.