Primers pasos amb la placa ED1 i el robot Fantàstic

Primers pasos amb la placa ED1 i el robot Fantàstic

MicroBlocks tarafından

Boards
Kartlar:

Citilab ED1

Component/s
Bileşenler:

Yok

Comença amb la placa ED1 i el robot Fantàstic

Aquesta fitxa d'activitats mostra com començar amb el Citilab ED1 i el robot Fantàstic.