Primers pasos amb la placa ED1 i el robot Fantàstic

Primers pasos amb la placa ED1 i el robot Fantàstic

来自 MicroBlocks

Boards
主板:

Citilab ED1

Component/s
配件:

无需配件

Comença amb la placa ED1 i el robot Fantàstic

Aquesta fitxa d'activitats mostra com començar amb el Citilab ED1 i el robot Fantàstic.