Primers pasos amb la placa ED1 i el robot Fantàstic

Primers pasos amb la placa ED1 i el robot Fantàstic

来自 MicroBlocks

Boards
主板:

Citilab ED1

Component/s
配件:

无需配件

Comença amb la placa ED1 i el robot Fantàstic

Aquesta fitxa d'activitats mostra com començar amb el Citilab ED1 i el robot Fantàstic.

CC-BY-SA

© 来自 MicroBlocks 2019-2022.
This work is licensed under a CC-BY-SA 4.0 license.