Primers passos

Primers passos

von Citilab Edutec

Boards
Boards:

Citilab ED1

Component/s
Weitere Komponenten:

Keine
Aquesta activitat forma part del Curs del Citilab. Fes-li una ullada!

Introducció

Què és MicroBlocks

 • MicroBlocks és un entorn de programació lliure que permet treballar amb diferents plaques (Citilab ED1, micro:bit, M5Stack, ESP32 STEAMaker, etc.).
 • El codi es visualitza a l’ordinador però s’executa directament a la placa. Això fa que aquesta es pugui desconnectar i seguir funcionant igual sense cap operació addicional.
 • Està disponible tant per instal·lar a diferents sistemes (Windows, MacOS, Linux) com per fer-ho servir de manera online.

El mateix bloc a diferents plaques

Característiques ED1 (Part frontal)

ED1 frontal

Característiques ED1 (Part darrere)

ED1 darrere

Instal·lació i connexió amb placa

 • Descarregar el programa directament des d’aquí o bé anar a la versió web (es requereix una versió recent de Chrome o compatible).
 • Amb algunes plaques cal instal·lar un control·lador en cas que el sistema no detecti la placa automàticament. En el cas de la ED1 es necessita aquest driver.
 • Una vegada el detecta l’ordinador el programa s’hauria de connectar automàticament amb la placa. A la versió web cal fer la connexió manualment clicant a la icona corresponent.
Connexió USB navegador Indicador connexió USB

Blocs i llibreries

Com a molts entorns de programació per blocs, disposem d’una paleta de blocs dividits en categories.

Categories

També tenim disponibles una sèrie de llibreries, que són conjunts de blocs amb un únic propòsit. Alguns d’aquests estan formats per altres blocs.

Llibreries

El programa per defecte carregarà unes llibreries o unes altres depenent de la placa connectada.

Llibreries per defecte

1. Primers passos

1.1 - Comencem a programar

 • Començarem fent servir el bloc pantalla de Pantalla LED agafant-lo i arrossegant-lo a l’àrea de programació.
 • També agafarem el bloc en començar de la categoria control i el connectarem amb l’anterior.
 • Clicarem al botó de començar per veure com funciona.
 • Desendollarem la placa, apagant-la i encenent-la per comprovar que el programa efectivament s’ha guardat en ella.

Comencem a programar

Repte 1: prova de fer altres dibuixos amb el bloc pantalla

Challenge

Solució al repte 1

Solució repte 1

1.2 Iteracions (I)

 • Si volem repetir una acció varies vegades, per exemple fent un canvi de dibuix per efectuar una animació, podem utilitzar els blocs d’iteració com el “per sempre” o el “repeteix _ vegades” (entre altres) que tenim a Control.

Blocs per sempre i repetir

 • També caldrà posar una petita espera entre els blocs per a que doni temps de visualitzar els canvis de la pantalla, ja que si no ho farà massa ràpid i no es podrà apreciar.

Bloc espera

Repte 2: prova de fer una animació que es repeteixi continuament amb els blocs anteriors

Challenge

Solució al repte 2

Solució repte 3

1.3 Iteracions (II)

 • Hi ha altres blocs per fer repeticions que també són molt útils, com ara el “repeteix fins que _” i el “per cada i en _”.
 • En el primer, la repetició es repeteix fins que es doni una condició, per exemple si premem un botó de la placa.

Bloc repeteix fins

 • En el cas del segon, el valor de i començarà en 1 i anirà creixent a cada iteració fins arribar al valor establert (per defecte 10). També serveix per recòrrer llistes, com veurem més endavant.

Bloc per cada

Repte 3: prova de fer un compte entere de 5 a 0 amb un bloc de repetició.

Challenge accepted

Solució al repte 3

Solució repte 3

1.4 - Botons i condicionals

 • Per aquesta placa tenim disponible una llibreria per fer servir els botons. En cas que no es carregui automàticament podem afegir-la clicant al símbol + (Add Library) i anant a Other > ED1 Buttons.ubl.

  Llibreria botons ED1

 • Els botons retornen un valor digital (cert o fals) representat com un interruptor verd o vermell. Aquest tipus de bloc es pot ficar en qualsevol altre que tingui representada la ranura de la mateixa manera.

True False

Repte 4: mostra un dibuix a la pantalla i neteja’l fent servir dos botons.

Challenge

Solució al repte 4 (quans)

Solució repte 4

Solució al repte 4 (per sempre)

Solució repte 4

Aquesta activitat forma part del Curs del Citilab. Fes-li una ullada!

Activitat següent ➡️

CC-BY-SA

© von Citilab Edutec 2019-2022.
This work is licensed under a CC-BY-SA 4.0 license.