Dial virtual

Dial virtual

von Citilab Edutec

Boards
Boards:

Citilab ED1

Component/s
Weitere Komponenten:

Potentiometer
Aquesta activitat forma part del Curs del Citilab. Fes-li una ullada!

Dial virtual

Potenciòmetre

 • En aquest exemple farem servir el potenciòmetre, un component que permet regular el nivell de tensió que es pot llegir en un pin d’entrada analògica.

Potenciòmetre

 • Té tres terminals: un per l’entrada d’alimentació (5V), un altre per terra (GND) i l’últim per on surt la tensió de sortida.

Potenciòmetre intern

 • Funciona com un divisor de tensió: la sortida donarà un valor de voltatge depenent de la posició del dial (quant més a prop del pin d’alimentació, més gran serà el valor).

Connexió i lectura

 • Per connectar-ho a la placa caldrà fer servir un dels pins analògics.

 • Cal connectar-ho seguint el mateix esquema de colors, és a dir, vermell amb vermell, negre amb negre, etc.

  Connexió analògica ED1

 • Una vegada connectat podem esbrinar el seu valor fent servir el bloc lectura analògica _ , tot especificant el número de pin on l’hem connectat.

Bloc lectura analògica

Repte 1: fes un petit programa que mostri per pantalla el valor que es llegeix des del potenciòmetre

Challenge

Solució al repte 1

Importat llibreria TFT

Solució repte 1

Llibreria Tortuga

 • A més del valor numèric, mirarem de representar el moviment del potenciòmetre a la pantalla amb un “dial virtual”.

 • Per a això farem servir la llibreria Tortuga, la qual permet dibuixar a la pantalla d’una manera semblant al llenguatge LOGO i per descomptat, com a Scratch).

Llibreria tortuga

Dibuixar una línia

 • Per poder dibuixar una línia caldria utilitzar els següents blocs:
 • torna a casa/ves a x 0 y 0: per començar des del centre de la pantalla.
 • fixar el color del llapis: seleccionar un color (per defecte és negre).
 • abaixa el llapis.
 • apunta en direcció _: apunta en la direcció desitjada abans de traçar la línia. (torna a casa inclou apunta en direcció 0).
 • moute _ passes: número de passes o píxels de la pantalla a recòrrer.

Dibuixar una línia Línía en pantalla"

Repte 2: troba la fòrmula per passar del rang de valors d’entrada analògica (0-1023) al de direcció (0-360º)

Challenge

Solució al repte 1

Solució repte 1

 • Una vegada tenim la fòrmula la podem fer servir per variar la direcció de la línia segons la posició de la lectura del potenciòmetre.

 • Els blocs de fixar el color del llapis i abaixar-lo no cal que estiguin a dintre del bucle, només cal que s’executin una vegada abans de començar a dibuixar.

 • Aprofitarem el codi que teníem anteriorment per mostrar el valor per pantalla i moure el dial al mateix temps.

Dial virtual

Aquesta activitat forma part del Curs del Citilab. Fes-li una ullada!

⬅️ Activitat anterior Activitat següent ➡️

CC-BY-SA

© von Citilab Edutec 2019-2022.
This work is licensed under a CC-BY-SA 4.0 license.