Alarma d'aparcament

Alarma d'aparcament

von Citilab Edutec

Boards
Boards:

Citilab ED1

Component/s
Weitere Komponenten:

Distance (VL53L0X)
Aquesta activitat forma part del Curs del Citilab. Fes-li una ullada!

Alarma d'aparcament

Sensor distància VL53L0X

 • En aquest exemple treballarem amb un sensor de distància, amb un rang de mesura entre 2 i 50 cm.

 • Es tracta d’un sensor que mesura el temps que triga un làser a rebotar a la superfície a mesurar (Time of Flight TOF).

 • És un sensor digital, i es connecta mitjançat el bus sèrie I²C . La connexió I²C necessita 4 cables, dos per l’alimentació i dos per enviament i recepció de senyals.

Sensor distància VL53L0X

Connexió sensor distància (I²C)

 • El sensor porta un connector Groove i és necessari una adaptador per la ED1.

 • El negre correspon amb el GND (Ground).

 • El vermell correspon als 5V (és important no creuar el GND i el 5V ja que es pot fer malbé el sensor o la placa.

 • Les altres connexions es representen amb colors blanc i groc. En el cas dels adaptadors que s'indiquen el blanc va al connector SDA de l’ED1 i el groc al conector SDL (queden creuats en relació als colors dibuixats al sensor).

Connector Groove Pins I²C ED1
Cables Dupont-Groove Connexió amb la ED1

Llibreria VL53L0X

 • La llibreria per aquest sensor es troba a la categoria Sensing amb el nom VL53L0X.

Llibreria VL53L0X

 • Només afegeix 2 blocs un que retorna la distància en mil·límetres i altre que ens diu si el sensor està connectat.

Blocs VL53L0X

Repte 1: fes un programa que mostri la distància en mm per pantalla

Challenge 1

Solució al repte 1

Solució repte 1

Llibreria Tons

 • MicroBlocks incorpora una llibreria per targetes que suporten la generació de sons. Es tracta de la llibreria Tone. En el cas de l’ED1 es carrega automàticament.

Blocs llibreria tons

 • El bloc bàsic és toca la freqüència _ durant _ ms que fa sonar durant el temps especificat, un to a la freqüència indicada.

Bloc toca freqüència

 • Els valors que pot reproduir el mini altaveu de l’ED1 estan entre 100 i 10.000 Hz. Els màxims perceptibles per l'oïda humana estan entre 20-20.000 Hz.

Reproduïr notes amb la ED1

 • El bloc toca la nota _ a l’octava _ durant _ ms permet tocar notes musicals tant en notació anglosaxona com europea.
Notació anglosaxona Notació europea

Notació de notes

 • A la carpeta Music dels exemples, es poden trobar varis projectes que reprodueixen melodies.

 • La llibreria Ringtone permet reproduir melodies en format RTTTL de Nokia. Exemples 1 2.

Sensor d'aparcament

 • Els sensor d’aparcament de marxa enrere, mesuren la distància i generen senyals visuals i acústiques per advertir de la proximitat d’un obstacle.

Semàfor

 • El nostre sensor no detecta distàncies molt curtes ni molt llargues (2-100 cm) i, per tant, l'haurem de tenir en compte en el nostre codi.

 • Podem definir condicions múltiples amb els operadors _ i i o _.

Bloc distancia

Repte 2: fes un sensor d’aparcament visual i sonor

Challenge 2

Solució al repte 2

Solució repte 2

Aquesta activitat forma part del Curs del Citilab. Fes-li una ullada!

⬅️ Activitat anterior Activitat següent ➡️

CC-BY-SA

© von Citilab Edutec 2019-2022.
This work is licensed under a CC-BY-SA 4.0 license.