Persiana controlada amb botons

Persiana controlada amb botons

von Citilab Edutec

Boards
Boards:

Citilab ED1

Component/s
Weitere Komponenten:

Servo (360°)
Aquesta activitat forma part del Curs del Citilab. Fes-li una ullada!

Persiana controlada amb botons

Motors de corrent continu

 • Els motors de corrent continu fan servir corrent elèctric continu. Aquests motors també són coneguts per motors CC, de corrent continu, que en anglès és direct current, d’on ve l’anglès motors DC.

 • Els motors que fan servir corrent altern, en català, es diuen també motors CA i en anglès motors AC, de l'anglès alternating current).

Motors DC

Motors AC

Servomotors

 • Un servomotor és un motor de corrent continu (DC) al que, gràcies a una petita placa electrònica i un conjunt d’engranatges, es pot controlar el seu comportament.

 • Encara que hi ha diferents tipus de servomotors la manera de controlar-los es la mateixa: mitjançant un pols elèctric amb una durada determinada.

 • Depenent de la duració d’aquest pols el servomotors girarà cap un angle determinat (estàndar) o girarà continuament cap a un costat o cap un altre (rotació contínua).

Servomotor

Parts servomotor

Servomotors d'angle

 • Aquest servomotors consumeixen uns 100-200 mA i poden arribar als 500mA en el moment de posada en marxa o canvi de sentit. S’ha d’evitar donar ordres als motors mentres estan girant.

 • El servomotors es poden connectar a qualsevol de les sortides digitals, tot i que D1 i D2 donen 3,3V i per tant el servomotor funciona amb menys força, mentres que D3 i D4 funcionen a 5V. La sortida D4 està connectada internament a l’altaveu i es poden produir petits sorolls.

 • Important! En cas de fer servir les sortides 3 i 4 en una ED1 anterior a la versió 2.3 es recomana fer-ho amb bateria i amb l'interruptor en "ON".

Connexió amb l'ED1

Consum

Servomotors d'angle

 • Els servomotors estàndar o d’angle es mouen un angle concret entre 2 valors. El més típic es es SG90 que es mou entre 0 i 180º, trigant uns 150ms en fer aquest angle. Aquest motor no dóna voltes!

 • Ve acompanyat amb una serie de complements que permeten connectar amb engranatges o estirar d’altres elements.

 • Els servomotors d’angle que farem servir són els SG90, un model petit i molt asequible econòmicament.

Servomotor d'angle

Ull animatrònic

Control de l'angle per ample de pols

 • Per establir l’angle s’envia un pols cada 20 ms. Segons la durada del pols el servo canvia l’angle. Es tracta d’una modulació per amplada de pols (PWM en anglès).

 • Si la durada és aproximadament 1 ms el servo es coloca en un angle 0º i si es 2ms a 180º.

 • Una vegada establert l’angle, el servomotor no es mou encara que enviem més polsos.

Amples de pols

Repte 1: fes un programa que faci que el servo es mogui d’un angle a un altre, alternativament

Challege 1

Solució al repte 1

Solució repte 1

Llibreria servos

 • Per treballar amb servomotors és més pràctic fer servir la llibreria Servo.

Llibreria servos

 • El bloc posa el servo _ a _ graus (-90 a 90) es fa servir amb els motors d’angle, en canvi el de fes girar el servo _ a velocitat _ (-100 a 100) s'utilitza amb els motors de rotació contínua.

Blocs servos

Repte 2: controla un motor de rotació continua amb el botó amunt i avall

Challege 2

Solució al repte 2

Solució repte 2

Domòtica

 • Aplicació de diferents tecnologies a la millora de la vivienda, especialment per la millora de l'eficiència energètica.

 • També es pot aplicar a la millora de escoles, edificis públics o fins i tot a les ciutats.

 • Com exemple farem una persiana que es controli amb el nivel de llum i un sistema d’iluminació que es posi en marxa picant de mans.

Domòtica

Simulació persiana

 • Farem servir un senzill dibuix a la pantalla per simular una persiana, l'alçada de la qual variarà segons el valor de la variable y.

 • En un cas real hauriem de fer servir interruptors de final de cursa que ens indiquen que la persiana ha arribat als límits superior i inferior. Aquí aquest control el farem per programa mitjançant el valor de la variable (0 = superior, 128 = inferior).

Programa persiana

Repte 3: simula una persiana (amb la pantalla i el servomotor) controlada per els botons amunt i avall.

Challege 3

Solució al repte 3

Solució repte 3

Aquesta activitat forma part del Curs del Citilab. Fes-li una ullada!

⬅️ Activitat anterior Activitat següent ➡️

CC-BY-SA

© von Citilab Edutec 2019-2022.
This work is licensed under a CC-BY-SA 4.0 license.