Primers pasos amb la placa ED1 i el robot Fantàstic

Primers pasos amb la placa ED1 i el robot Fantàstic

von MicroBlocks

Boards
Boards:

Citilab ED1

Component/s
Weitere Komponenten:

Keine

Comença amb la placa ED1 i el robot Fantàstic

Aquesta fitxa d'activitats mostra com començar amb el Citilab ED1 i el robot Fantàstic.