Robot Fantàstic amb memòria

Robot Fantàstic amb memòria

por Citilab Edutec

Boards
Placas:

Citilab ED1

Component/s
Componentes:

Ninguno
Aquesta activitat forma part del Curs del Citilab. Fes-li una ullada!

Robot Fantàstic amb memòria

Llistes

 • Per fer que el robot pugui reproduir unes quantes ordres seguides és necessari guardar-les prèviament.

 • Ja hem fet servir variables per guardar nombres o textos. En aquest cas farem servir una per guardar una llista d'ordres.

 • Les llistes permeten guardar un conjunt de dades a les quals podem accedir de forma individual.

 • Per manipular les llistes es fan servir els blocs de la categoria Dades.

Bloc de llista

Entrades de llista

Element d'una llista

Guardar i eliminar ordres

 • El bloc afegeix _ a la llista _ permet afegir elements a una llista, en canvi amb el bloc elimina l’element _ de la llista _ es pot eliminar un o bé tots els elements de la llista.

 • El nostre robot haurà de buidar la llista d'ordres en començar o quan premem el botó X. Això es pot fer guardant una llista buida a la variable o bé fer servir el bloc d'eliminar elements amb l'opció tots seleccionada.

 • Cada botó de moviment guardarà un identificador de l’ordre corresponent. L’espera de 500 mil·lisegons evita que s’afegeixin moltes ordres quan es prem un botó.

Inicialitzar llista d'ordres

Eliminar ordres

Afegir ordre

Seleccionar i executar ordres

 • A la llista ordres tenim la seqüencia de moviments que volem que el robot executi.

Variable amb llista d'ordres

 • Per accedir a una ordre es fa servir el bloc element _ de la llista _.

Accedir a un element

 • El bloc de control per cada i en _ permet recòrrer la llista. El valor de i correspon a cadascun dels elements o ordres guardades.

Afegir ordre

 • Només queda moure els motors en funció de les ordres de la llista amb el botó OK.
Repte 1: programeu el robot amb memòria.

Challenge 1

Solució al repte 2

Solució repte 1

Robot ED1 infantil

 • El programa que es fa servir a les escoles amb el robot Fantàstic afegeix sons i imatges a la pantalla per millorar la interactivitat.

 • El podeu descarregar des d'aquí.

Programa ED1 Robot infantil

ED1 Robot infantil

Aquesta activitat forma part del Curs del Citilab. Fes-li una ullada!

⬅️ Activitat anterior Activitat següent ➡️

CC-BY-SA

© por Citilab Edutec 2019-2022.
Este trabajo tiene una licencia CC-BY-SA 4.0.